s.

Naslovna > Novosti

Glazbena škola Frana Lhotke

Novosti

 

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2023./24.

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2023./24.

SOLO PJEVANJE FLAUTA VIOLINA I VIOLONČELO - SISAK KLAVIR - SISAK GITARA - SISAK I PETRINJA TAMBURE - SISAK TRUBA - PETRINJA TRUBA - SISAK HARMONIKA - SISAK KLAVIR - PETRINJA Raspored solfeggia i ostalih teorijskih predmeta učenici će dobiti na dogovoru s nastavnikom...

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Frana Lhotke

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš