Naslovna > Škola > Školska zgrada

Škola

školska zgrada

Glazbena škola Frana Lhotke - Zgrada u Sisku
Glazbena škola Frana Lhotke

Zgrada je sagrađena između 1862. i 1890. godine za sinagogu. Građena je grednom konstrukcijom, bez podruma i s razvedenim krovištem. Na pročelju su bočni rizaliti, a na začelju rizaliti i poligonalna apsida. Središnja dvorana je na prvom katu, a u prizemlju su ostale prostorije. Zgrada je promijenila namjenu i zbog toga je došlo do mnogih adaptacija koje su zadrle u organizaciju prostora. Danas je u njoj glazbena škola i zgrada je prilagođena namjeni i potrebama škole. Pročelja su obrađena na romantičarski način s detaljima historijskih stilova u oblikovanju. Na glavnom pročelju dominira veliki luk ukrašen vegetabilnom dekoracijom u kojemu je nekada bila velika polukružnim lukovima nadvijena kvadrifora.
Danas je umjesto kvadrifore manji polukružno nadvijeni prozor. Pročelje je završeno trokutastim zabatom s nizom slijepih nizova pri vrhu, koji teku ispod završnog vijenca uokolo čitave zgrade. Na rizalitima, sa svake strane ulaza, vide se zazidani polukružno nadvijeni prozori na katu i slijepe rozete u prizemlju.

Ulazni dio naglašen je stupovima s kapitelima i polukružno nadvijen unutar kasete. Bočna pročelja variraju oblikovanje glavnog pročelja, ali su perforirana novootvorenim prozorima. NA sjevernoj strani ima nekoliko prigradnji. Apsidalni dio nešto je niži i uz niz slijepih lukova dekoriran je velikim krugovima u plastički istaknutim kasetama na zidu. Zgrada je vrijedan primjerak specifične gradnje iz zadnje trećine 19. stoljeća. Ima arhitektonsku, urbanističku i ambijentalnu vrijednost.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš