Informacije

Upisi | Dokumenti

 SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Naručitelji su sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) dužni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa.

Glazbena škola Frana Lhotke, kao naručitelj, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš