Naslovna > Škola > Biografije

Biografije

Djelatnici škole

Ana Ivanov

Ana Ivanov

Ankica Vujnović Tonković

Ankica Vujnović Tonković

Antonio Uremović

Antonio Uremović

Davor Korošec

Davor Korošec

Denis Martinuš

Denis Martinuš

Dominik Domitrović

Dominik Domitrović

Dora Merle

Dora Merle

Draženka Mesec Kramarić

Draženka Mesec Kramarić

Franjo Pećarić

Franjo Pećarić

Iva Mihelić

Iva Mihelić

Ivana Galić Ivančić

Ivana Galić Ivančić

Ivica Kovačić

Ivica Kovačić

Ivona Konjetić

Ivona Konjetić

Josip Berend

Josip Berend

Julijana Akrap

Julijana Akrap

Karin Taradi Heged

Karin Taradi Heged

Katarina Mandić

Katarina Mandić

Lidija Ljubičić

Lidija Ljubičić

Marija Zulić

Marija Zulić

Marijana Ivšić Kolić

Marijana Ivšić Kolić

Marina Mišerić

Marina Mišerić

Martin Durbek

Martin Durbek

Morana Rajman Jelić

Morana Rajman Jelić

Natalija Jarec

Natalija Jarec

Nathan Ukalović

Nathan Ukalović

Nikolina Halusek

Nikolina Halusek

Petra Kukavica

Petra Kukavica

Petra Šket

Petra Šket

Renata Delić, mag. oec.

Robert James Hudulin

Robert James Hudulin

Sanja Krivošić

Sanja Krivošić

Snježana Svečnjak

Snježana Svečnjak

Srđan Stanojević

Srđan Stanojević

Svitlana Potebnia

Svitlana Potebnia

Tihana Herceg Ivšić

Tihana Herceg Ivšić

Tomislav Ivšić

Tomislav Ivšić

Valerija Vranješ

Valerija Vranješ

Veronika Kapović

Veronika Kapović

Vjekoslava Ljubešić

Vjekoslava Ljubešić

Vlatko Šporčić

Vlatko Šporčić

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš