Informacije

Upisi

Glazbeni vrtić- predškolski program

Glazbeni vrtić - više informacija
Namijenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu u pravilu uzrasta od 5 do 8 godina. Upisi se vrše početkom školske godine 2020./21. Za glazbeni vrtić nije potrebno polagati prijemni ispit.

Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola - više informacija

Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu, trubu, klarinet, saksofon, rog i trombon.

Petrinja: klavir, gitara, saksofon, klarinet, truba, trombon i rog.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU
  • Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u Glazbenu školu polaže se prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje na kojem učenik pjeva pjesmu po svojemu izboru i ponavlja jednostavne melodijsko-ritmičke diktate.
  • Prijave se vrše u tajništvu škole do 15.6.2020. godine, radnim danom od 8.00 do 15.00h ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com
  • Objava rasporeda prijemnih 18.6.2020. od 12.00h (web i oglasna ploča)
  • Obrasci za prijavu nalaze se u tajništvu škole i na mrežnim stranicama.
  • Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se 23. i 24.06.2020. prema objavljenom rasporedu, u Sisku i Petrinji.
  • Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama – 26.6.2020.
  • Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit biti će 29. i 30.6.2020. u tajništvu Škole (08.00-15.00h)
  • Eventualni prijemni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.

Srednja glazbena škola

I. pripremni razred

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje: Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 1800,00 Kn godišnje u mjesečnim obrocima od 170,00 Kn, +100,00 Kn participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 50,00 Kn.

Glazbeni vrtić 850,00 Kn godišnje; 100,00 Kn mjesečno od listopada do svibnja +50,00 Kn pri upisu.

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka i za drugo dijete.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Trg Ljudevita Posavskog 2, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Matije Gupca 31, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/816-030

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš