Informacije

Upisi

Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola - više informacija

,Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu, trubu, klarinet, saksofon i trombon.

Petrinja: klavir, gitara, saksofon, klarinet, truba, trombon i rog.

Popovača: klavir, tambure i flautu.

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 243,00€ u deset mjesečnih obroka od 23,00 €,       + 13,00€ participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 7,00€.

NAPOMENA: Roditelji učenika korisnika dječjeg doplatka biti će oslobođeni plaćanja participacije i najma instrumenta. Dokaz o tome kao i pisanu zamolbu dužni su podnijeti u tajništvo škole najkasnije do kraja rujna. Plaćanja participacije biti će oslobođeni i roditelji koji imaju više djece polaznika glazbene škole za drugo, treće i svako sljedeće dijete.

 

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU
  • Prijave se vrše u tajništvu škole do 13.6.2024. godine, radnim danom od 8.00 do 15.00h ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com
  • Objava rasporeda prijemnih bit će 14.06.2024. godine na mrežnim stranicama škole
  • Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se od 17. do 20.06.2024. prema objavljenom rasporedu, u Sisku, Petrinji i Popovači.
  • Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama – 21.6.2024.
  • Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit biti će od 24.6 do 26.6.2024. u tajništvu Škole (08.00-15.00h)
  • Eventualni prijemni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.
RASPORED PRIJEMNIH ISPITA I REZULTATI AUDICIJA ZA ŠK.GOD. 2024./25.
INFORMACIJE O UPISIMA - JESENSKI ROK 2024.

 

 

 

Srednja glazbena škola

I. pripremni razred

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje: Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 243,00€ u deset mjesečnih obroka od 23,00 €, + 13,00€ participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 7,00€.

NAPOMENA: Roditelji učenika korisnika dječjeg doplatka biti će oslobođeni plaćanja participacije i najma instrumenta. Dokaz o tome kao i pisanu zamolbu dužni su podnijeti u tajništvo škole najkasnije do kraja rujna. Plaćanja participacije biti će oslobođeni i roditelji koji imaju više djece polaznika glazbene škole za drugo, treće i svako sljedeće dijete.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE 2024./25.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš