Informacije

Upisi

Glazbeni vrtić- predškolski program

Glazbeni vrtić - više informacija
Namijenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu u pravilu uzrasta od 5 do 8 godina. Upisi se vrše početkom školske godine 2020./21. Za glazbeni vrtić nije potrebno polagati prijemni ispit.

Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola - više informacija

Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu, trubu, klarinet, saksofon, rog i trombon.

Petrinja: klavir, gitara, saksofon, klarinet, truba, trombon i rog.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU
  • Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u Glazbenu školu, polaže se prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje, na kojem učenik pjeva pjesmu po svojemu izboru i ponavlja jednostavne melodijsko-ritmičke diktate.
  • Prijave se vrše u isključivo ONLINE do 11.6.2021. godine. Prijavnica se nalazi na mrežnim stranicama škole: https://fran-lhotka.hr/
  • Objava rasporeda prijemnih bit će 14.06.2021. godine na mrežnim stranicama škole
  • Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se 16. i 17.06.2021. prema objavljenom rasporedu, u Sisku i Petrinji.
  • Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama – 23.6.2021.
  • Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit biti će 28. i 29.6.2021. u tajništvu Škole (08.00-15.00h)
  • Eventualni prijemni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.

Srednja glazbena škola

I. pripremni razred

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje: Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 1800,00 kn u deset mjesečnih obroka od 170,00 kn, + 100,00 kn participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 50,00 kn.

NAPOMENA: Roditelji učenika korisnika dječjeg doplatka biti će oslobođeni plaćanja participacije i najma instrumenta. Dokaz o tome kao i pisanu zamolbu dužni su podnijeti u tajništvo škole najkasnije do kraja rujna. Plaćanja participacije biti će oslobođeni i roditelji koji imaju više djece polaznika glazbene škole za drugo, treće i svako sljedeće dijete.

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka i za drugo dijete.

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./22. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Vjekoslava Klaića 19, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/816-030

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš