Naslovna > ŠkolaPodručni odjel Petrinja

Škola

Područni odjel Petrinja

Glazbena škola Frana Lhotke, područni odjel Petrinja

U područnom odjelu u Petrinji se mogu učiti klavir, gitara, saksofon, klarinet, truba, trombon i rog.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš