Naslovna > Škola > Organizacija škole i djelatnici

Škola

Organizacija škole i djelatnici

Uprava škole

RAVNATELJ:

Školski odbor

PREDSJEDNICA:

Ankica Vujnović Tonković

ZAMJENIK PREDSJEDNICE:

Davor Korošec

Renata Delić

Maja Mahmutović

Đurđica Vuković

Vlasta Mesić

Jurica Vrkljan

Administrativni odjel

TAJNICA:

Jasminka Čunčić Šprišić, struč.spec.publ.admin

Voditelj računovodstva:

Tehnički odjel

domar-ložač:

Boris Brkašić

spremačicE:

Katica Gec

Mirjana Čop

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš