Harmonikaški odjel

Harmonika

Harmonika spada u red aerofonih instrumenata s metalnim jezičcima, potječe od drevnog kineskog instrumenta shenga.

To je instrument koji se sastoji od tri glavna dijela – diskanta (s tipkama ili dugmićima), mijeha i bas strane. Osim tih osnovnih dijelova, zanimljivo je spomenuti da harmonika, ovisno o veličini instrumenta, ima različit broj registara, koji joj omogućavaju mijenjanje različitih visina tonova te proširuju spektar boja tona.

Cyrillus Demian, bečki izumitelj instrumenata, 1829. godine prvi je patentirao instrument pod nazivom Accordion. Od tada do danas, harmonika je prošla mnoge preinake, a jedna od najznačajnijih, bila je uvođenje melodijskih basova, čime se znatno proširio repertoar koji se može izvoditi na harmonici.

Zvuk se na harmonici dobiva istovremenim pritiskom na tipku te povlačenjem mijeha. Time taj instrument pripada skupini aerofonih instrumenata, tj. skupini instrumenata kod kojih ton nastaje strujanjem zraka (osim harmonike, u tu skupinu ubrajaju se i drveni i metalni puhački instrumenti, te orgulje).

Nastavni plan

Harmonika

Osnovna škola

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

Obvezni predmeti

I

II

III

IV

V

VI

Klavir

2/30`

2/30`

2/30`

2/45`

2/45`

2/45`

Solfeggio

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Skupno muziciranje

2/60`

2/60`

2/60`

2/60`

UKUPNO

Izborni predmeti

Glasovir

1/30`

Teorija glazbe

1/30`

Napomena:

Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba

srednja škola

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

I pr.

II pr.

I sr.

II sr.

III sr.

IV sr.

Harmonika

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

3/45`

3/45`

Solfeggio

4/45`

4/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Harmonija

2/45`

2/45`

1/45`

1/45`

Polifonija

2/45`

1/45`

Povijest glazbe

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Glazbeni oblici

1/45`

1/45`

Skupno muziciranje

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

Komorna glazba

2/45`

2/45`

Glasovir obvezatno

1/30`

1/30`

1/30`

1/30`

Glasovir fakultativno

1/45`

Korepeticija

1/30`

1/30`

1/30`

1/30`

1/45`

1/45`

 

Napomene:

  1. Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje škole 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.
  2. Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš, Darko Ričko