Puhački odjel

Klarinet

Nastavni plan

Klarinet

Osnovna škola
NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU
RAZRED
Obvezni predmeti I II III IV V VI
Klarinet 2/30` 2/30` 2/30` 2/45` 2/45` 2/45`
Solfeggio 2/45` 2/45` 2/45` 2/45` 2/45` 2/45`
Skupno muziciranje 2/60` 2/60` 2/60` 2/60`
UKUPNO
Izborni predmeti
Glasovir 1/30`
Teorija glazbe 1/30`

Napomena:

Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba

srednja škola
NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU
RAZRED
I pr. II pr. I sr. II sr. III sr. IV sr.
Klarinet 2/45` 2/45` 2/45` 2/45` 3/45` 3/45`
Solfeggio 4/45` 4/45` 2/45` 2/45` 2/45` 2/45`
Harmonija 2/45` 2/45` 1/45` 1/45`
Polifonija 2/45` 1/45`
Povijest glazbe 2/45` 2/45` 2/45` 2/45`
Glazbeni oblici 1/45` 1/45`
Skupno muziciranje 4/45` 4/45` 4/45` 4/45` 4/45` 4/45`
Komorna glazba 2/45` 2/45`
Glasovir obvezatno 1/30` 1/30` 1/30` 1/30`
Glasovir fakultativno 1/45`
Korepeticija 1/30` 1/30` 1/30` 1/30` 1/45` 1/45`

Napomene:

  1. Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje škole 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.
  2. Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš