s.

Naslovna > Novosti

Glazbena škola Frana Lhotke

Novosti

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2022./23.

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2022./23.

PUHAČKI ODJEL VIOLONČELO VIOLINA SOLO PJEVANJE I HARMONIKA GITARA SISAK I PETRINJA TAMBURE KLAVIR SISAK KLAVIR PETRINJA TRUBA SISAK TRUBA PETRINJA Raspored solfeggia i ostalih teorijskih predmeta učenici će dobiti na dogovoru s nastavnikom instrumenta.

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAREZULTATI PRIJEMNIH ISPITA SISAK REZULTATI PRIJEMNOG - PETRINJA  

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA

RASPORED PRIJEMNIH ISPITASISAK - RASPORED PRIJEMNIH ZA UPIS U 1. RAZRED PETRINJA - RASPORED PRIJEMNIH ZA UPIS U 1. RAZRED

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Vjekoslava Klaića 19, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/816-030

Copyright © Glazbena škola Frana Lhotke

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš