s.

Naslovna > Novosti

Glazbena škola Frana Lhotke

Novosti

 

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2022./23.

OBAVIJEST O DOGOVORU ZA RASPORED ŠK. GOD. 2022./23.

PUHAČKI ODJEL VIOLONČELO VIOLINA SOLO PJEVANJE I HARMONIKA GITARA SISAK I PETRINJA TAMBURE KLAVIR SISAK KLAVIR PETRINJA TRUBA SISAK TRUBA PETRINJA Raspored solfeggia i ostalih teorijskih predmeta učenici će dobiti na dogovoru s nastavnikom instrumenta.

GLAZBENA ŠKOLA

Sisak

Adresa

Ante Kovačića 1, 44000 Sisak

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Petrinja

Adresa

Mije Srnaka 1, 44250 Petrinja

Email

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon

044/548-528

PODRUČNI ODJEL

Popovača

Adresa

Vinogradska 15, 44317 Popovača

Email

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon

044/548-528

Copyright © Glazbena škola Frana Lhotke

Web Design by DPoint

Foto by Dorijan Šipuš