Zagrebački solisti

Dvorana Miroslava Miletića, 19.10.2020. godine u 19 sati