REZULTATI AUDICIJE – SISAK

REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE – SISAK

školska godina 2020./2021.

ljetni upisni rok

KANDIDATI SE MOGU DOĆI UPISATI U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE.
UPISI SE VRŠE OD 29. I 30.6.2020. OD 8.00–15.00h U TAJNIŠTVU ŠKOLE, TRG LJ. POSAVSKOG 2.
ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI OIB UČENIKA I 100,00 KN ZA UPISNINU. UČENICI KOJI SE NE UPIŠU U NAVEDENO VRIJEME GUBE PRAVO NA UPIS.

Rezultati audicije -Sisak 2020.