OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

 

KLASA: 053-02/20-02/01

URBROJ: 2176-56-20-27

Sisak, 28. veljače 2020.

 

 OBAVIJEST PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA O IZVRŠENOM IZBORU

 

 Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor kandidata na radno mjesto spremač/ice u Glazbenoj školi Frana Lhotke, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donio odluku da se na radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme primi Katica Gec.                                                                   

Zahvaljujem svim kandidatima na javljanju na natječaj!                                           

R A V N A T E LJ:

Tomislav Ivšić, prof.