RASPORED PRIJEMNIH ZA UPIS U 1. RAZRED

 

GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, TRG LJ. POSAVSKOG 2

SOBA 3

 

UTORAK, 23. lipnja 2020.

16:00  KATARINA PEJČINOVIĆ

16:10  NIKA MLINARIĆ

16:20  KATARINA VASIĆ

16:30  EVA LJUBEŠIĆ

16:40  FRANKA STANKOVIĆ

16:50  MARIJANA ŽIDAN

17:00  LEO JURIŠIĆ

17:10  SARA KLOBUČAR

17:20  ADRIAN GRGIĆ

17:30  ANA KURTIĆ

17:40  ADRIANA PAVELIĆ

17:50  MAKS BUTORAC

18:00  LEONA LUČAN

18:10  LAMIJA VUKALIĆ

18:20  LEONA PRERAD

18:30  ANNA KOVAČEVIĆ

18:40  JELENA STOJANOVIĆ

18:50  FILIP SEKULIĆ

19:00  ZDRAVKO KOCUR

 

SRIJEDA, 24. lipnja 2020.

16:00   ANTE OREŠIĆ

16:10    ROZA JELČIĆ

16:20   EMA BRABENEC

16:30   SARA ČORAK

16:40  IVAN MILNOVIĆ

16:50  TONI ŠULIĆ

17:00  IVAN ŠPRIŠIĆ

17:10  IVAN KOVAČIĆ

17:20  TESA DEBELJAKOVIĆ 

17:30  SARA BALEN

17:40  ANA DOBRENIĆ

17:50  KATJA CAVRIĆ

18:00  LEDA ŽUŽIĆ

18:10  MATEO HEBLIN

18:20  MIA MARIA TOMINAC

18:30 MATEJ VINCELJ

18:40 GABRIJEL MAREKOVIĆ

18:50 SAMIR HRNČIĆ

19:00 LUKA ĆUMURDŽIĆ

19:10 KARLO SOLOMUN

 

UČENICI KOJI IZ BILO KOJEG RAZLOGA NISU NA POPISU, MOGU DOĆI U UTORAK ILI SRIJEDU IZA 19.00h