Petra Šket

profesor, klavirski odjel, klavir

Petra Šket (1997.) Petra Šket rođena je 19. veljače 1997. u Sisku. Pohađala je Glazbenu školu Fran
Lhotka u Sisku pod mentorstvom profesorice Davorke Rupčić Kuhtić i Gimnaziju Tin Ujević u Kutini
koju je završila s odličnim uspjehom. Diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu s odličnim
uspjehom u klasi profesorice Ide Gamulin, dok je paralelno pohađala satove klavira u klasi profesora
Aleksandra Serdara na Akademiji za glasbo u Ljubljani putem bilateralnog sporazuma između
akademija. Tokom školske godine 2020./2021. radila je u Glazbenoj školi Fran Lhotka, na područnom
odjelu u Petrinji. Trenutno je studentica druge godine specijalističkog studija u klasi profesora
Danijela Detonija i predaje u Glazbenoj školi Fran Lhotka u Sisku.
Sudjelovala je na brojnim natjecanjima, od kojih ćemo spomenuti samo najvažnije prve nagrade:
2007. Regionalno natjecanje u Varaždinu i Međunarodno Paolo Spincich u Trstu, 2009. Isola del Sole-
Grado-Italija, 2011. Regionalno natjecanje u Varaždinu i Bruno Bettinelli-Treviglio-Italija, 2015. Paolo
Spincich u Trstu uz posebnu nagradu za najbolje izvedenu suvremenu skladbu „Tri argentinska plesa“
Alberta Ginastere, Regionalno natjecanje u Zagrebu, prva nagrada na Državnom natjecanju u
Dubrovniku i 2016. prva nagrada na Concorso Musicale Citta Di Palmanova u Italiji. Prošle godine
osvojila je prvu nagradu na međunarodnom natjecanju Sirmium Music Fest u Sremskoj Mitrovici, te
drugu nagradu na međunarodnom natjecanju mladih pijanista EPTA u Osijeku, uz posebnu nagradu
Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedenu zadanu skladbu „Cvjetni vrlog“ Dore Pejačević.
U sklopu ljetne škole Laus u Dubrovniku nastupila je u Kneževom dvoru na završnom koncertu
polaznika seminara profesora Dmitrija Bashkirova, te u ljetnikovcu Bunić Kaboga pod mentorstvom
profesorice Ide Gamulin. Također, sudjelovala je na seminarima drugih poznatih pijanista i pedagoga,
kao što su Grigory Gruzman, Natalia Trull, Eugen Indjic, Alessandro Paparo, Aleksandar Serdar, Naum
Grubert.. Održala je nekoliko samostalnih recitala u dvorani Glazbene škole Fran Lhotka i sudjeluje u
koncertnom ciklusu studenata Virtuoso, a dobitnica je Dekanove nagrade za postignuća u
akademskoj godini 2017./2018. Sudjelovala je u ciklusu „Advent classic“ izvedbom Klavirskog
koncerta u f-molu Frederica Chopina u koncertnoj dvorani Blagoja Berse na Muzičkoj akademiji u
Zagrebu. Dobitnica je zlatne medalje na natjecanju Bistrički zvukolik 2019., te srebrne medalje i
posebne nagrade EPTA-e 2021. Iste je godine održala recital u ciklusu Mladi u Matici Hrvatskoj.
Sudjelovala je na desetom ciklusu koncerata mladih glazbenika Vinko Lesić u Splitu, u sastavu flauta i
klavir, pod nazivom Duo Richter.