Marina Mišerić

Nastavnik, Klavirski odjel, Klavir

Biografija
Osnovnu i srednju glazbenu školu klavira završila sam u Šibeniku, u klasi prof. Marije Sekso.
Nakon dvogodišnjeg pedagoškog rada u šibenskoj glazbenoj školi, upisala sam klavir na Muzičkoj akademiji u Titogradu i završila I stupanj na Pedagoško-instrumentalnom odsjeku za klavir u klasi prof. Mariana Mike.
Osim u Šibeniku, klavir sam predavala u Baru i Titogradu, a od 1992. god u Sisku.