Katarina Mandić

profesor, klavirski odjel, klavir

Katarina Mandić rođena je 1996. godine u Sisku gdje je završila teoretski odjel u Glazbenoj školi Frana Lhotke, a iste 2015. godine maturirala je i orgulje u klasi prof. Jasne Šumak Picek u glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Orgulje je studirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Ljerke Očić, a posljednju godinu studiranja provela je na razmjeni u sklopu Erasmus programa na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi profesora Wolfganga Kogerta. Tijekom školovanja pohađala je seminare priznatih orguljaša: Henry Fairs, Martian Schmeding, Wolfgang Kogert, Gunther Rost. Na regionalnom natjecanju orgulja 2015. godine osvojila je II. nagradu, a na istom natjecanju 2017. godine osvojila je I. državnu nagradu, te tako osvojila „Oskar znanja“ – nagradu Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz brojne solističke nastupe (Orguljski festival „Sonus caelestis“, Orguljski festival „Petar Nakić“, Festival moderne glazbe „Wien Modern“, Svečanosti „Pasionska baština“ Zagreb, Orguljski festival Muzičke akademije „Anabasis“)  i nastupe uz komorne sastave, djeluje i kao orguljašica bazilike sv. Kvirina u Sisku.