Ivica Kovačić

Profesor, Žičani odjel, Tambure

Radno iskustvo
Ivica Kovačić istaknuti je sisački glazbeni i tamburaški pedagog. Prva iskustva u radu s djecom stekao u razdoblju od 1997. do 2001. godine u SOS dječjem selu Lekenik poučavajući ih sviranju tambura. Od 1998. do 2013. godine voditelj je raznih uzrasta tamburaškog orkestra Folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić Sisak. Od samog osnivanja tamburaškog odjela 2010. radi kao vanjski suradnik u nastavi tambure u Glazbenoj školi Frana Lhotke gdje i trenutno dvadesetak učenika individualno uči svirati tambure, a redovito nastupaju na školskim i izvanškolskim koncertima pojedinačno, u manjim sastavima i kao tamburaški orkestar glazbene škole.
Glazbeno obrazovanje
Osnovno glazbeno obrazovanje stekao je u Sisku, a srednju glazbenu školu iz predmeta tambure je pohađao u Varaždinu, Daruvaru i Zagrebu. Diplomirao je 2003. god. na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji i stekao visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Glazbena kultura, kasnije akademski naziv – magistar primarnog obrazovanja. Od 2017. odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje napredovao je u zvanje učitelj mentor.
Nastupi i projekti
Osim u glazbenoj školi radi i u OŠ Sunja i OŠ Komarevo kao učitelj Glazbene kulture. Sa zborom OŠ Sunja sudjelovao je na svim županijskim smotrama i natjecanjima kao i na državnom natjecanju zborova u Varaždinu. Osim toga u školi vodi i mali tamburaški orkestar te sudjeluje u gotovo svim školskim projektima. U rujnu 2019. imenovan je voditeljem Županisjkog stručnog vijeća učitelja Glazbene kulture sisačko-moslavačke županije.