Ana Ivanov

Ana Ivanov

Ana Ivanov Rođena je 1996. godine u Zadru gdje je završila opću gimnaziju Jurja Barakovića i glazbenu školu Blagoje Bersa u klasi profesorice Linde Ivić Bijuklić. Studirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na kojoj je diplomirala 2020. godine u klasi...