Ana Ivanov

Rođena je 1996. godine u Zadru gdje je završila opću gimnaziju Jurja Barakovića i glazbenu školu Blagoje Bersa u klasi profesorice Linde Ivić Bijuklić. Studirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na kojoj je diplomirala 2020. godine u klasi profesora Gorana Končara.

Tijekom školovanja pohađala je seminare kod profesora Nenada Merlea, Ivana Novinca, Gorana Končara, Oresta Shourgouta, Emilia Percana…

Članica je Zadarskog komornog orkestra, a sudjelovala je u projektima simfonijskih i komornih orkestara kao što su Međunarodni simfonijski orkestar EUphony, Zagrebački komorni orkestar, Zagrebački orkestar mladih, Orkestar mladih glazbenika, Komorni orkestar HGM-a… 2019. godine je kao jedna od odabranih studenata s Muzičke akademije sudjelovala u projektu Side by Side Concertgebouw orkestra i projektu sa Zagrebačkim solistima.