Zaštita osobnih podataka

Date 06.12.2019 | Topic: Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Glazbena škola Frana Lhotke, 44000 Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, OIB: 02530789618 predana je vršenju svog poslovanja u skladu sa svim važećim zakonima i regulativom zaštite osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka) te u skladu s dobrim praksama iz tog područja.

Svoj odnos prema zaštiti osobnih podataka Glazbena škola Frana Lhotke detaljno je definirala dokumentom Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.

Kao Voditelj obrade, obrađujući podatke Ispitanika, Glazbena škola Frana Lhotke jamči ponašanje u skladu s člankom 5. Uredbe (Članak 5. – Načela obrade osobnih podataka ) što znači da će u obradi svakog osobnog podatka poštivati „zakonitost, poštenost i transparentnost”, „ograničavanje svrhe”, „smanjenje količine podataka”, „točnost”, „ograničenje pohrane” i „cjelovitost i povjerljivost” (Stavak 1 članka 5.).

Obrada osobnih podataka u potpunosti je usklađena i s člankom 6. Uredbe (Članak 6 – Zakonitost obrade) te će osobni podaci biti obrađeni samo u slučajevima definiranim tim člankom.

Glazbena škola Frana Lhotke osigurava Ispitanicima ostvarivanje svih njihovih prava definiranih Uredbom

  • Pravo na pristup – ispitanik ima pravo zatražiti uvid u podatke koje o njemu ima voditelj obrade – članak 15. Uredbe

  • Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo zatražiti ispravak ako smatra da su podaci pogrešni ili netočni – članak 16. Uredbe

  • Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo zatražiti brisanje podataka ako oni više nisu potrebni. Ovdje treba obratiti pozornost na to da nekad postoji i pravna osnova za odbijanje brisanja podataka – članak 17. Uredbe

  • Pravo na ograničavanje obrade – ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka ako postoje razlozi da se to učini – članak 18. Uredbe

  • Pravo na prijenos (dijela) podataka - ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade da mu preda osobne podatke na prijenosnom mediju kako bi ih prenio drugom voditelju obrade – članak 20. Uredbe

  • Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega (pravo na zaustavljanje obrade podataka) – Članak 21. Uredbe

  • Pravo na povlačenje privole – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu – članak 7. (točka 3) Uredbe

Kako bi mogla ostvariti ove ciljeve Glazbena škola Frana Lhotke je, pored ostalog, usvojila dokument Procedura ostvarivanja prava ispitanika i imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Email: gsfranalhotke@gmail.com

Tel: 044 548/528

Svi obrasci za ostvarivanje prava ispitanika dostupni su kod Službenika za zaštitu osobnih podataka.
This article comes from Glazbena škola Frana Lhotke
http://fran-lhotka.hr

The URL for this story is:
http://fran-lhotka.hr/modules/news/article.php?storyid=259