Glazbenik - teorijski smjer
on 27.02.2010
Teoretski

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

I pr.

II pr.

I sr.

II sr.

III sr.

IV sr.

Glasovir obvezatno

2/30`

2/30`

2/30`

2/30`

2/45`

2/45`

Solfeggio

4/45`

4/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Harmonija

3/45`

3/45`

2/45`

2/45`

Polifonija

2/45`

2/45`

Povijest glazbe

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Glazbeni oblici

1/45`

1/45`

Skupno muziciranje

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

Izborno glazbalo

1/45`

1/45`

Dirigiranje

1/45`

1/45`

Čitanje i sviranje partitura

1/45`

1/45`

Teoretski odjel
on 10.02.2009
Teoretski

Teoretski
on 14.01.2009
Teoretski

Teorija:

Sisak
Marijana Ivšić Kolić, prof.
Ankica Vujnović Tonković, prof. savjetnik
Marija Zulić, prof.
Draženka Mesec Kramarić, prof.
Valerija Vranješ, prof.
Petrinja
Vjekoslava Ljubešić, prof.