Nastavni plan harmonika - osnovna škola
on 08.03.2010
Harmonikaški

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

Obvezni predmeti

I

II

III

IV

V

VI

Harmonika

2/30`

2/30`

2/30`

2/45`

2/45`

2/45`

Solfeggio

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Skupno muziciranje

2/60`

2/60`

2/60`

2/60`

UKUPNO

Izborni predmeti

Glasovir

1/30`

Teorija glazbe

1/30`

Napomena:

Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba

Nastavni plan harmonika - srednja škola
on 06.03.2010
Harmonikaški

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

I pr.

II pr.

I sr.

II sr.

III sr.

IV sr.

Harmonika

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

3/45`

3/45`

Solfeggio

4/45`

4/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Harmonija

2/45`

2/45`

1/45`

1/45`

Polifonija

2/45`

1/45`

Povijest glazbe

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Glazbeni oblici

1/45`

1/45`

Skupno muziciranje

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

4/45`

Komorna glazba

2/45`

2/45`

Glasovir obvezatno

1/30`

1/30`

1/30`

1/30`

Glasovir fakultativno

1/45`

Korepeticija

1/30`

1/30`

1/30`

1/30`

1/45`

1/45`


Napomene:

1. Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje škole 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.

2. Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira.

Harmonika
on 02.03.2010
Harmonikaški

Sisak

  • Anamarija Filipović, prof.

Gordana Težak
on 25.02.2009
Harmonikaški

GORDANA TEŽAK

Osnovno i srednje glazbeno školovanje završila je u Sisku.
Diplomirala je VIII odjel na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Od 1972. godine radi kao nastavnik klasične harmonike u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku.

Harmonikaški
on 14.01.2009
Harmonikaški

Harmonika