Marijanka Žganec-Vilenica
on 26.02.2009

MARIJANKA ŽGANEC-VILENICA
Osnovnu i srednju glazbenu školu na gudačkom odjelu-instrument-violina- završila u Sisku.
Diplomirala violinu u klasi prof.doc. Kristijana Petrovića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavala se na stručnim seminarima gudača-violinista. 
U Glazbenoj školi Frana Lhotke radi 20 godina kao profesor violine.

Vlasta Remeta
on 25.02.2009
Žičani

VLASTA  REMETA 

1.2.3. osnovne završila u Petrinji (Područna škola Fran Lhotka)

4.5. osnovne u Sisku Glazbena škola Fran Lhotka

6. osnovne u Zagrebu Glazbena škola Josip Slavenski
nast. Ratimir Jureković
1. srednje gitare završila u Puli G. Š. I. Matetić Ronjgov
prof. Valter Beletić
2.3.4. srednje završila u Muzičkoj školi Zenica
prof. Stanislav Selak
Dodatne satove pohađala kod prof. Felixa Spillera-Srećko Kukurić
prof. Gorana Listeša
Srednju školu teorijski smjer završila u Sisku G. Š. F. Lhotka

Zagreb- Pedagoška akademija, glazbeni odgoj

Nastavnik gitare u G:Š. Fran Lhotka Sisak od 1979.

Žičani odjel
on 10.02.2009
Žičani

Gitara
Violina
Violonccelo
Tambure