Dario Sabol
on 25.02.2009
Klavirski

Edmund Andler-Borić
on 25.02.2009
Klavirski

EDMUND ANDLER-BORIĆ


Školovao se je u rodnom Zadru gdje
je maturirao jezičnu gimnaziju, teorijski odjel i klavir u razredu Nataše Polivec. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je klavir kod Ide Gamulin, orgulje kod Ljerke Očić, a magisterij orgulja kod Maria Penzara.
Orguljašku interpretaciju usavršavao je u majstorskim klasama Jaroslava Tume, Pietera van Dijka i Daniela Rotha.
Kao zapažen student postigao je apsolutnu pobjedu na II. hrvatskom na- tjecanju orguljaša Franjo Dugan (1999.) te se isticao izvedbama virtuoznih skladbi iz razdoblja romantizma u suvremene glazbe.Osobito je akti- van kao koncertant te je s održanih nekoliko stotina koncerata po cijeloj Hrvatskoj, u Sloveniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Slovačkoj, Austriji i Južnoafričkoj republici, najistaknutiji mladi umjetnik koncertant.
Osim što je gostovao na mnogim festivalima, pokretač je takvih događa- nja u nas: osnivač je komornog ansambla Erato,ravnatelj međunarodnog orguljaškog festivala Ars organi Sisciae i suorganizator Malog festivala čembala u Petrinji te učesnik svih prigodnih i dobrotvornih priredbi u Sisku. U Glazbenoj školi Fran Lhotka zaposlen je od 2003. godine.

Klavirski odjel
on 10.02.2009
Klavirski

Klavir

Nastavnici klavira
on 14.01.2009
Klavirski

KLAVIR:
Sisak
Morana Rajman Jelić, prof. savjetnik
Ivona Konjetić, prof. 
Ivana Galić Ivančić, prof.
Davorka Rupčić Kuhtić, prof. mentor
Snježana Svečnjak, prof.
Julijana Akrap, prof.
Marina Mišerić, nast.
Petrinja
Marija Alapić, prof.
Petar Ćulibrk, prof.

Read More... | 986 bytes more