(1) 2 3 »
Financijsko izvješće 2019
on 04.02.2020

Proračun 2019

Bilješke uz fin. izvješće

Fin. izvješće za 2017.
on 16.02.2018

Financijsko izvješće za 2017.

Bilješke uz fin. izvješće

Fin. izvješće za 2015.
on 25.10.2017

Financijsko izvješće za 2015.

Bilješke uz fin. izvješće

pr-ras2015

Fin. izvješće za 2016.
on 01.02.2017

Bilješke uz fin. izvješće

Financijsko izvješće za 2016.

Dokumenti
on 03.10.2016

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Financijski plan 2020-2022

Plan nabave 2020

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Odluka o cijeni iznajmljivanja dvorane

Školski Kurikulum 2019-20

Godišnji plan 2019-20

Statut Glazbene škole Frana Lhotke 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Financijski Plan 2018 - rebalans

Financijski Plan 2019

Plan nabave 2019

Financijski plan za 2018. godinu.

Plan nabave 2018.

Rebalans Plana nabave 2018

Školski Kurikulum 2018-19

Godišnji plan 2018-19

Plan nabave 2017.

Financijski plan za 2017. godinu.

Odluka_o_nagradivanju_ucenika_i_nastavnika

Pravilnik_o_participaciji

Rebalans Plana nabave 2016

Rebalans 2016

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Školski Kurikulum 2017-18

Godišnji plan 2017-18

Read More... | 7925 bytes more
(1) 2 3 »