« 1 (2) 3 »
Školski Kurikulum
  on 25.10.2010

Ovdje možete skinuti školski kurikulum u PDF formatu

Dobro došli
on 18.02.2009

Dobro došli na WEB stranice glazbene škole Frana Lhotke, Sisak.


 


Adresa:
Trg Ljudevita Posavskog 2
44000 Sisak

Knjižnica
on 14.01.2009
O školi

Stranice u izgradnji.

Ovdje će se nalaziti sve vezano za knjižnicu.

Uprava škole
on 14.01.2009
O školi

UPRAVA ŠKOLE–RAVNATELJ:
ŠKOLSKI ODBOR:

Ankica Vujnović Tonković - predsjednica
Morana Rajman Jelić - zamjenica predsjednice
Renata Delić
Maja Mahmutović
Ivana Plavec
Vlasta Mesić
Jurica Vrkljan

Administrativni i tehnički odjel
on 14.01.2009
O školi

ODJELI ŠKOLE

ADMINISTRATIVNI:
Jasminka Čunčić Šprišić, struč.spec.publ.admin. - tajnica
Irena Sedić, struč.spec.publ.admin. - tajnica
Renata Delić, oecc. - voditelj računovodstva
TEHNIČKI:
Boris Brkašić, domar-ložač
Katica Gec, spremačica
Tea jandrić, spremačica

« 1 (2) 3 »