Nastavni plan saksofon - osnovna škola
on 08.03.2010
Saksofon

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED

Obvezni predmeti

I

II

III

IV

V

VI

Saksofon

2/30`

2/30`

2/30`

2/45`

2/45`

2/45`

Solfeggio

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

2/45`

Skupno muziciranje

2/60`

2/60`

2/60`

2/60`

UKUPNO

Izborni predmeti

Glasovir

1/30`

Teorija glazbe

1/30`

Napomena:

Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article