Uprava škole
on 14.01.2009
O školi

UPRAVA ŠKOLE–RAVNATELJ:
ŠKOLSKI ODBOR:

Ankica Vujnović Tonković - predsjednica
Morana Rajman Jelić - zamjenica predsjednice
Renata Delić
Maja Mahmutović
Ivana Plavec
Vlasta Mesić
Jurica Vrkljan

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article