DOGOVOR ZA RASPORED
on 31.08.2017

HARMONIKAHARMONIKA

4.9. u 17 h i 5.9. u 11 h SOBA 2

 

Na dogovor se trebaju javiti učenici:

 

Josip Zavitec, 3.r.

Anja Borić, 4.r.

Jan Kovačić, 4.r.

Karlo Daljević, 5.r.

Mateo Ivičinec, 5.r.

Natali Korzo, 5,r.

Lorena Kušan, 5.r.

Adrian Šibenik, 5.r.

Sara Rešetar, 6.r.

Lovorko Burić, 1.sr.

Vjekoslav Ljubešić, 2.sr.

Luka Ružić, 4.sr.

        Anamarija Filipović, prof.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article