NATJEČAJ
on 06.06.2017

Natječaj za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku 2017./18. godinuGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE SISAK                                                                                                          

SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2                                                                                                                         

Tel: 548-528      

                              

Sisak, 1.6.2017.

                                                                                                                                                                           

N A T J E Č A J

za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku 2017./18. godinu

                                                                                                                                                                                           

a) U I. pripremni razred srednje glazbene škole upisuje se 17 učenika za zanimanja:                                                                                                                                                                                

GLAZBENIK KLARINETIST             2 UČENIKA                                                                                       

GLAZBENIK TRUBAČ                      2 UČENIKA                                                                                       

GLAZBENIK PJEVAČ                       8 UČENIKA                                                                                                      

GL. TEORIJSKI SMJER                     5 UČENIKA                                                                                                      

               

                U I. pripremni razred upisuju se kandidati koji nisu završili osnovnu glazbenu školu. Pripremni program traje dvije godine, a mogu se upisati učenici do navršenih 15 godina života. Iznimku čini glazbenica pjevačica te glazbenik pjevač koji se mogu upisati do navršene 20. odnosno 22. godine života. Kandidati pristupaju audiciji s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

                Audicija će se održati 4. srpnja 2017. u 10.00h   

                Minimalni broj bodova potrebnih za upis u pripremne razrede je 100  bodova.                                                                                                                                                                                                            

b) U I. razred srednje glazbene škole upisuje se 21 učenika za zanimanje:                                                                                                                                                                                                     

GLAZBENIK KLAVIRIST                  3 UČENIKA

GLAZBENIK GITARIST                    1 UČENIK                                                                          

GLAZBENIK KLARINETIST             1 UČENIK

GLAZBENIK FLAUTIST                    1 UČENIK

GLAZBENIK TRUBAČ                      2 UČENIK

GLAZBENIK SAKSOFONIST          1 UČENIK

GLAZBENIK ROGIST                       1 UČENIK                                                                                          

GLAZBENIK HARMONIKAŠ          1 UČENIK                                                                                          

GLAZBENIK PJEVAČ                       1 UČENIKA                                                                                                      

GLAZBENIK TROMBONIST           1 UČENIK                                                                                          

GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER    8 UČENIKA

                                                                                             

                U I. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa, upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno školovanje ili II. pripremni razred srednje glazbene škole. Pravo upisa imaju učenici do navršenih 17 godina, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak čini glazbenica pjevačica do navršene 22. godine, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.                                                                                                                                                                                                          Datum provođenja dodatnih ispita i provjera  4. srpnja 2017. u 8.00 h teorija, u 10.00h instrument

                Minimalni broj bodova potrebnih za upis u četverogodišnja zanimanja je 70 bodova.

                                                              

 

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

 

                U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu sa Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. od 12. svibnja 2017.

                Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr    

                Naknada za povećane troškove obrazovanja iznosi 1.600,00 kuna za šk. god. 2017./18. a uplaćuje se obročno po 150,00 kuna tijekom nastavne godine i 100,00 kuna pri upisu.

                Cijena obrazovanja za cijelu šk. god. 2017./18. za darovite učenike koji mogu pohađati više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini, iznosi 7.000,00 kn za osnovnoškolski obrazovni program, odnosno 10.000,00 kn za srednjoškolski obrazovni program.

                Zaprimanje upisnica: 13. srpnja 2017. od 8.00 do 12.00h

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             R A V N A T E LJ:

 

                                                                                                                                             Tomislav Ivšić, prof.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article