NATJEČAJ
on 13.03.2017

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačiceGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Lj. Posavskog 2

KLASA: 112-03/17-02/01

URBROJ:2176-56-17-33

Sisak, 13. ožujak 2017.

                                                                               

         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Lj. Posavskog 2  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

 

  1. SPREMAČICE - 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

 

UVJETI:  Završena osnovna škola.

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          svjedodžba ili uvjerenje o završenoj osmogodišnjoj školi

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave 13.03.2017. godine, na adresu: Glazbena škola Frana Lhotke,

                                                              Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole www.fran-lhotka.hr po okončanju natječajnog postupka.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article