UPISI
on 17.05.2016

OSNOVNE INFORMACIJE O UPISIMA ZA ŠK. GOD. 2019./20.GLAZBENA ŠKOLA

FRANA LHOTKE

UPISI

Poštovani roditelji i učenici,

ovim putem želimo Vas informirati te Vam dati osnovne obavijesti o glazbenom školovanju i upisu učenika u prvi razred osnovne i srednje glazbene škole. Na Vaš upit, pružit ćemo Vam dodatne informacije i naputke.

Glazbeni vrtić- predškolski program

Namijenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu u pravilu uzrasta od 5 do 8 godina. Upisi se vrše početkom školske godine 2019./20. Za glazbeni vrtić nije potrebno polagati prijamni ispit.

 

Osnovna glazbena škola

Dob polaznika pri upisu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu, trubu, klarinet, saksofon, rog i trombon.

Petrinja: klavir, gitara, truba, klarinet, saksofon, trombon i rog.

Srednja glazbena škola
I. pripremni razred:

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar.  U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje:
Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja  glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

 

PRIJAVE I PRIJAMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

 

Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u Glazbenu školu polaže se prijamni ispit za koji nije potrebno predznanje na kojem učenik pjeva pjesmu po svojemu izboru i ponavlja jednostavne melodijsko-ritmičke diktate.

 

Prijave se vrše u tajništvu škole do 13.6.2019. godine, radnim danom od 8.00 do 15.00h ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com

 

Objava rasporeda prijamnih 14.6.2019. od 12.00h (web i oglasna ploča)

Obrasci za prijavu nalaze se u tajništvu škole i na mrežnim stranicama.

 

Prijamni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se 17. i 18.06.2019. prema objavljenom rasporedu, u Sisku i Petrinji.

Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama - 26.6.2019.

Upisi učenika koji su uspješno položili prijamni ispit biti će 27. i 28.6.2019. u tajništvu Škole (08.00-12.00h)

Eventualni prijamni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.

 

PRIJAVE I PRIJAMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 1800,00 Kn godišnje u mjesečnim obrocima od 170,00 Kn, +100,00 Kn participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 50,00 Kn.

Glazbeni vrtić 850,00 Kn godišnje; 100,00 Kn mjesečno od listopada do svibnja +50,00 Kn pri upisu.

 

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka i za drugo dijete.

 

Glazbena škola Frana Lhotke                    Područna škola - Petrinja

Trg Ljudevita Posavskog 2                         Matije Gupca 31

Sisak                                                              Petrinja

Tel: 548-528

http://www.fran-lhotka.hr/

www.facebook.com/gsfranlhotke

 

 

 

 

 Prijavnica za osnovnu školu

 Prijavnica za osnovnu školu

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article