UPISI
on 17.05.2016

OSNOVNE INFORMACIJE O UPISIMA ZA ŠK. GOD. 2018./19.GLAZBENA ŠKOLA

FRANA LHOTKE

UPISI

Poštovani roditelji i učenici,

ovim putem želimo Vas informirati te Vam dati osnovne obavijesti o glazbenom školovanju i upisu učenika u prvi razred osnovne i srednje glazbene škole. Na Vaš upit, pružit ćemo Vam dodatne informacije i naputke.

Glazbeni vrtić- predškolski program

Namijenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu u pravilu uzrasta od 5 do 8 godina. Upisi se vrše početkom školske godine 2018./19. Za glazbeni vrtić nije potrebno polagati prijamni ispit.

Osnovna glazbena škola

Dob polaznika pri upisu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu, trubu, klarinet, saksofon, rog, trombon i harmoniku.

Petrinja: klavir, gitara, truba, klarinet, saksofon i rog.

Srednja glazbena škola
I. pripremni razred:

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trombonist i teoretičar. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje:
Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja  glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

PRIJAVE I PRIJAMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u Glazbenu školu polaže se prijamni ispit za koji nije potrebno predznanje na kojem učenik pjeva pjesmu po svojemu izboru i ponavlja jednostavne melodijsko-ritmičke diktate.

Prijave se vrše u tajništvu škole do 4.6.2018. godine, radnim danom od 8.00 do 15.00h ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com

Objava rasporeda prijamnih 5.6.2018. od 12.00h (web i oglasna ploča)

Obrasci za prijavu nalaze se u tajništvu škole i na mrežnim stranicama.

Prijamni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se 6. - 8.06.2018. prema rasporedu, u Sisku i Petrinji.

Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama - 11.6.2018. od 15.00h.

Upisi učenika koji su uspješno položili prijamni ispit biti će od 12. do 15.6.2018. u tajništvu Škole (08.00-15.00h)

Eventualni prijamni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.

PRIJAVE I PRIJAMNI ZA SREDNJU ŠKOLU

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu sa Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 1800,00 Kn godišnje u mjesečnim obrocima od 170,00 Kn, +100,00 Kn participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 50,00 Kn.

Glazbeni vrtić 850,00 Kn godišnje; 100,00 Kn mjesečno od listopada do svibnja +50,00 Kn pri upisu.

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka i za drugo dijete.

Glazbena škola Frana Lhotke Područna škola - Petrinja

Trg Ljudevita Posavskog 2 Turkulinova 7

Sisak Petrinja

Tel: 548-528

http://www.fran-lhotka.hr/

www.facebook.com/gsfranlhotke

 

 

 Prijavnica za osnovnu školu

 Prijavnica za osnovnu školu

 Rezultati audicija 2018

 Objedinjeni natječaj za upis u I. razred 2018/2019

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article