Dokumenti
on 03.10.2016

Školski Kurikulum 2017-18

Godišnji plan 2017-18

Plan nabave 2017.

Financijski plan za 2017. godinu.

Odluka_o_nagradivanju_ucenika_i_nastavnika

Pravilnik_o_participaciji

Tablica uz PR-RAS, AOP 633 

Tablica uz PR-RAS, AOP 147

Rebalans Plana nabave 2016

Rebalans 2016SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Naručitelji su sukladno članku 13. stavku 8. Zakona ojavnoj nabavi (NN broj 90/11) dužni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa.

Glazbena škola Frana Lhotke, kao naručitelj, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article